środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachetki PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja plotki z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastikowe na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachety z Winylu na plot i furtkę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak projektowane ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz